Maandag 15 April 2024
Kerktelefoonuitzending
Dinsdag 09 April 2024, 19:45 - 21:00
Dinsdagavond kerktelefoonuitzendingen
Start uitzending 19:45

ds. J. Brons

Efeze 2:5 (midden)
Heeft ons levend gemaakt met Christus
Locatie kerktelefoon en www.Kerkdienstgemist.nl (Schuilplaats)

Dagelijks Woord

  • Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve. Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt. -- Johannes 15:15-17