Zaterdag 20 Juli 2019
Kerkenraad breed
Donderdag 23 Mei 2019, 20:00 - 22:00
Contact Scriba br. J. Visser
Locatie Schuilplaats

Dagelijks Woord

  • Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede. -- 2 Petrus 3:13-14