Woensdag 19 Juni 2019
Kerkenraad Algemene Zaken
Donderdag 20 Juni 2019, 19:30 - 21:00
Contact Scriba br. J. Visser
Locatie Immanuelkerk

Dagelijks Woord

  • Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams. En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. -- Romeinen 6:12-14