Vrijdag 1 Maart 2024
Winteravondlezing
Woensdag 21 Februari 2024, 20:00 - 21:30
" Moeders in de Bijbel "

woensdag 15-11-2023 ds A. Voorwinden Moeder van Simson Richteren 13

woensdag 13-12-2023 ds A.D. Fokkema Moeder van Ikaboth 1 Samuel 4

woensdag 17-1-2024 ds K.J. Kaptein Moeder Rizpa 2 Samuel 21

woensdag 21-2-2024 ds M. van Kooten (Groot)moeder Loïs 2 Timotheus 1 (:5)
Moeder Eunice 2 Timotheus 1 (:5)

woensdag 20-3-2024 ds C.P. de Boer (Ontaarde) moeder Herodias Matt.14/ Marcus 6/ Lucas 3
Locatie Pniëlkerk

Dagelijks Woord

  • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. -- Efeziers 6:13-17