Maandag 15 April 2024
Bidstond
Vrijdag 19 April 2024, 19:30 - 20:00
19:30 u Opening door één van de predikanten met Schriftlezing, een enkele, korte meditatieve opmerking over een aspect van het gebed en het zingen van een Psalmvers.
19:40 u Gebed door een ouderling, met daarbij aandacht voor een concreet gebedspunt.
19:45 u Gelegenheid om in kleine groepjes in de kerkbank samen te bidden voor onderwerpen die vooraf op papier zijn aangereikt.
19:55 u Gebed door een ouderling, met daarbij opnieuw aandacht voor een concreet gebedspunt. Aansluitend bidden alle aanwezigen samen het ‘Onze Vader’.
20:00 u Einde
Locatie Maranathakerk

Dagelijks Woord

  • Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve. Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt. -- Johannes 15:15-17