Woensdag 12 Juni 2024
Bidstond
Donderdag 20 Juni 2024, 19:30 - 20:00
19:30 u Opening door één van de predikanten met Schriftlezing, een enkele, korte meditatieve opmerking over een aspect van het gebed en het zingen van een Psalmvers.
19:40 u Gebed door een ouderling, met daarbij aandacht voor een concreet gebedspunt.
19:45 u Gelegenheid om in kleine groepjes in de kerkbank samen te bidden voor onderwerpen die vooraf op papier zijn aangereikt.
19:55 u Gebed door een ouderling, met daarbij opnieuw aandacht voor een concreet gebedspunt. Aansluitend bidden alle aanwezigen samen het ‘Onze Vader’.
20:00 u Einde
Locatie Maranathakerk

Dagelijks Woord

  • Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. -- Jeremia 31:33-34