Woensdag 8 April 2020

Bedankt voor uw steun! 

Als u zojuist doorverwezen bent door uw bank is de betaling ontvangen. U kunt terug naar het beginscherm door rechtsboven "home" aan te klikken. 

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13