Vrijdag 1 Maart 2024

Waarom zou ik collectebonnen gebruiken?
Collectebonnen worden enerzijds gebruikt om fiscale redenen. Een collectebon heeft een hogere waarde dan wat u gewend bent in de collectezak te gooien. Bijvoorbeeld een 50 cent muntje wordt een 75 cent collectebon. De 25 cent kunt u van de fiscus terug vragen, zodat het u niets extra’s kost maar de kerk levert het wel extra op.

Anderzijds omdat velen vaak zondags concluderen dat er niet genoeg collectegeld meer is. Collectebonnen zijn er meestal wel, omdat deze alleen gebruikt kunnen worden in de collectezak. Het hebben van collectebonnen is dus zeker gemakkelijk.

Daarnaast moet voor het afstorten van papier- en muntgeld bij de bank provisie worden betaald. Dat is per jaar een behoorlijke kostenpost voor de kerk. Om deze kosten te verlagen willen we de hoeveelheid papier- en muntgeld beperken. Een manier om dat te doen is het gebruik van collectebonnen.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van collectebonnen voor mij?
Test
Gooit u papier- of muntgeld in de collectezak, dan is dit fiscaal niet aftrekbaar. Dat betekent dat u niets van de Belastingdienst kunt terugvorderen. Collectebonnen zijn echter wel fiscaal aftrekbaar. Onze kerk heeft namelijk de ANBI-status (klik hier voor meer info). Al snel hebt u 40% of meer voordeel, doordat de Belastingdienst dit aan u terug betaalt als u met al uw giften boven de minimale drempel uitkomt.

Wanneer krijg ik de collectebonnen thuis?
Als u de bonnen bestelt vóór maandag 18.00 uur, dan krijgt u dezelfde week nog vóór de zondag de collectebonnen thuis bezorgd.

Waarvoor zijn de transactiekosten?
Voor de verwerking en de bezorging wordt 1 euro gerekend. Om een iDeal betaling mogelijk te maken op de website is er een contract nodig met de bank. Elke betaling via iDeal kost de kerk geld. Om deze kosten beheersbaar te houden vragen wij u 1 euro per bestelling.

Kan ik de collectebonnen ook nog in de kerk halen?
Ja, iedere maandagavond kunt u zowel in de Immanuelkerk (19:00-20:00 uur, pinnen is mogelijk) als in de Schuilplaats (19:30-20:30) ook zelf de collectebonnen ophalen.

Algemene voorwaarden
Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Dagelijks Woord

  • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. -- Efeziers 6:13-17