Woensdag 18 Mei 2022
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

De Heere Jezus heeft zeven kruiswoorden uitgesproken. Deze kruiswoorden hebben een diepe betekenis en daar willen we de zeven weken voor Pasen, in de lijdenstijd, over nadenken. Dit doen we middels een podcast, iedere werkdag plaatsen we een podcast van ongeveer vijf minuten. We hebben zeven sprekers bereid gevonden om een kruiswoord te overdenken, zo kunnen we samen toeleven naar Pasen. Dit houdt dus in dat er in een week vijf overdenkingen zijn van vijf minuten over één kruiswoord. Beluister hieronder de podcasts van week 1 (28 februari t/m 5 maart).

Zeven weken voor Pasen: zeven kruiswoorden
De Heere Jezus heeft zeven kruiswoorden uitgesproken. Deze kruiswoorden hebben een diepe betekenis en daar willen we de zeven weken voor Pasen, in de lijdenstijd, over nadenken. Dit doen we middels een podcast, iedere werkdag plaatsen we een podcast van ongeveer vijf minuten. We hebben zeven sprekers bereid gevonden om een kruiswoord te overdenken, zo kunnen we samen toeleven naar Pasen. Dit houdt dus in dat er in een week vijf overdenkingen zijn van vijf minuten over één kruiswoord. Meld je aan om de overdenking dagelijks toegestuurd te krijgen via Whatsapp.

Met betrekking tot de stemming over het voorgenomen beroep op ds. A.D. Fokkema deelt de kerkenraad u het volgende mee: Er zijn 253 stemmen uitgebracht. Hiervan waren 239 stemmen voor (94%) en 14 stemmen tegen het beroep. De kerkenraad is verheugd over de uitslag van de stemming.

UPDATE 12-02-2022 

Beste broeders en zusters,

In de gehouden KAZ-vergadering afgelopen donderdag is ook de gang van zaken rondom de erediensten geëvalueerd en zijn er enkele lijnen getrokken voor de (nabije) toekomst als het gaat om de coronamaatregelen.

UPDATE 15-01-2022 

Geachte broeders en zusters van de Maranatha gemeente, 

Naar aanleiding van de recente persconferentie van vrijdag 14 januari jongstleden hebben wij ons als kerkendraad wederom gebogen over de vraag wat de versoepelingen en de resterende maatregelen voor onze gemeente betekenen.

De classis ’s-Gravenhage heeft op basis van artikel 66 van de kerkorde binnen de CGK de bijzondere verantwoordelijkheid om in geval van buitengewone omstandigheden in kerk en wereld biddagen uit te schrijven. Ze deed dat voor het laatst in 2014 vanwege „de nood in de wereld”, zoals het geweld van Islamitische Staat (IS) en de ebolacrisis in Afrika.

Op initiatief van de gemeenten in Katwijk, Scheveningen en Rijnsburg is voor 12 januari een nationale biddag uitgeroepen vanwege de nood waarin we ons bevinden als het gaat om de Coronapandemie. We hebben als kerkenraad een uitnodiging ontvangen om hieraan mee te doen. Deze is in Moderamen besproken. Moderamen ziet de geestelijke noodzaak in van een biddag i.v.m. Corona, maar vindt de datum van 12 januari te dicht op de reguliere Urker biddag op DV 9 feb. Daarom willen we tijdens onze Urker biddag van 9 februari en daarbij in gebed en prediking ook aandacht schenken aan de Coronasituatie in Nederland en wat dit ons te zeggen heeft.

 

Dagelijks Woord

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17