Zaterdag 14 December 2019
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Immanuelkerk
Maranathakerk
Schuilplaats

Albert en Jacomine Verhoef verblijven samen met hun kinderen Carolien en Miriam in Tanzania. Daar verrichten ze vertaalwerk van de Bijbel. Door middel van een nieuwsbrief willen ze ook onze gemeente op de hoogte stellen van hun werkzaamheden. 

"In Tanzania is het nu winter. Dat betekent koude nachten maar overdag lekker warm en droog weer. Zes maanden lang zal er geen druppel regen vallen en dat beginnen we nu al te merken in de natuur. Jacomine haar moeder is net weer vertrokken. Ze is hier twee weken geweest en we hebben een erg fijne tijd met elkaar gehad." 

Traditiegetrouw wordt in de laatste week van de zomervakantie de Vakantiebijbelschool georganiseerd. De interkerkelijke activiteiten worden jaarlijks in een ander kerkgebouw georganiseerd. Ditmaal vindt de vakantiebijbelschool plaats in de Ichthuskerk (10.00-12.00 uur.) Aanstaande maandag (19 augustus) zijn alle kinderen van 6 t/m 12 jaar van harte welkom. Gezien de jaarlijkse grote opkomst van kinderen zult u begrijpen dat kinderen jonger dan 6 jaar en zonder begeleiding van een volwassene niet worden toegelaten.

Aan de hand van het thema 'Hoe wordt je schatrijk...?'’ worden er liedjes gezongen en werkjes gemaakt. Ook wordt geluisterd naar een mooi Bijbelverhaal en leren de kinderen een tekst. Voor drinken en wat lekker wordt gezorgd. De kosten bedragen één euro per persoon.

Op deze website vindt u allerhande informatie over onze gemeente. Zo ook het preekrooster voor dit jaar. De preekvoorziener, br. M. Westerink, heeft dit rooster weer actueel gemaakt. 

Het rooster vindt u in het menu onderaan deze pagina onder het kopje "kerkdiensten" 

Eens in de drie jaar komen de CGK-kerken bijeen in een generale synode. Tijdens de generale synode maken de kerken onderlinge afspraken die in principe bindend zijn, in elk geval voor de komende drie jaar. Ook worden daar de hoofdzaken van het beleid dat de gezamenlijke kerken betreft vastgesteld.

Ook dit jaar wordt de Generale Synode gehouden. De opening van de Synode 2019 vindt plaats op DV 14 juni 2019. Daarvoor zal op 13 juni 2019 in de Grote Kerk in Dordrecht een bidstond worden gehouden. In deze dienst zal voorgaan de preses van de GS 2016, ds. P.D.J. Buijs.

Onder de leden van alle Christelijke Gereformeerde Kerken is zondag een folder verspreid over het werk van generale synode van het kerkverband. In de folder wordt kerk­leden gevraagd met het synodewerk mee te leven en ervoor te bidden. De folder is ook digitaal in te zien. Klik hier.

Ds. H. Korving is ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding zaterdagmiddag uit handen van burgemeester Pieter van Maaren. De onderscheiding werd opgespeld tijdens een speciaal voor Korving georganiseerd symposium. 

Dominee Korving is onderscheiden voor zijn jarenlange inzet voor de Christelijke Gereformeerde Kerk. Zo is hij sinds 1998 lid van het deputaatschap Zending en bracht hij als voorzitter van die groep diverse werkbezoeken aan Afrika. Ook is hij voorzitter van de Stichting Shaare Zedek Ziekenhuis, die financiële steun verleent aan het gelijknamige ziekenhuis in Jeruzalem. Verder was Korving betrokken bij de herziening van Statenvertaling. Ook was hij betrokken bij de totstandkoming van de gezamenlijke Reformatieherdenking op Urk. 

Een uitgebreid artikel met ds. Korving over zijn ambtsjubileum kunt u hier lezen. Klik hier. 

Ongetwijfeld heeft u vernomen dat er strengere privacyregels zijn gekomen. Uw persoonsgegevens worden op basis van de AVG beschermd. Van (kerkelijke) organisaties wordt gevraagd om hier beleid op te maken. De kerkenraad heeft daarom ook een beleidsstuk opgesteld. In deze notitie wordt toegelicht hoe omgegaan wordt met uw gegevens.

De AVG erkent overigens nadrukkelijk de bijzondere positie van kerken. De vrijheid van inrichting van een kerk(genootschap) valt namelijk onder het klassieke grondrecht van godsdienstvrijheid. Deze vrijheid van inrichting wordt door de AVG niet aangetast. De notitie kunt u teruglezen onderaan deze pagina onder het menu Algemene Gegevens. 

 

Dagelijks Woord

  • Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. -- Hebreeen 13:15-16