Zaterdag 6 Juni 2020
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

Ongetwijfeld heeft u het afgelopen zondag al gemerkt bij de digitale uitzending van de kerkdiensten. Er waren (nog) minder kerkraadsleden aanwezig in de kerkdienst. Een uitvloeisel van de verscherpte maatregelen van de Rijksoverheid. 

Aan de hand van deze verscherpte maatregelen heeft de kerkenraad ook weer extra maatregelen genomen, die u hieronder kunt lezen. En in dat alles volgt de kerkenraad nauwkeurig de RIVM-aanbevelingen en die van de gemeente Urk. 

Ook dit jaar zullen in het winterseizoen een aantal winteravondlezingen worden gehouden. In de lezingen wordt het leven van koningen van Juda belicht. Zijn er lessen en toepassingen ook naar deze tijd? En hoe krijgt daarin de heilsgeschiedenis een plaats? 

Aanstaande woensdag wordt de laatste lezing gehouden. Ds. P. de Vries zal dan het leven van koning Josia belichten. De lezing begint om 20.00 uur en wordt via de live stream uitgezonden. 

Klik hier om uitzending te volgen.

De wereld is in de greep van het Coronavirus. Aan vermeende zekerheden, waar mensen zo op vertrouwen, worden hard geschud. Angst en onzekerheid regeren. De vraag komt daardoor des te indringender op ons af: Wat is uw, wat is jouw (enige) zekerheid en troost in dit leven, maar ook in het sterven? Kunt u, kun jij instemmen met het antwoord op deze actuele eerste vraag in onze Heidelberger Catechismus?

Onze Minister-President Rutte heeft begin eind vorige week en begin deze week een heel aantal maatregelen genomen. Dat zijn maatregelen die ons allemaal raken op allerlei gebieden. Ook het kerkelijke leven wordt zwaar geraakt. Daarom heeft de kerkenraad na moeten denken over een aantal heel ingrijpende maatregelen. Het zijn bijzondere tijden, die ook bijzondere maatregelen vergen.

Hieronder zijn in het kort de besluiten opgenomen die uw kerkenraad biddend gemeend heeft te moeten nemen. We zijn dankbaar voor de ruimte die nog geboden wordt om de kerkdiensten doorgang te kunnen laten vinden, zij het op een andere manier dan we gewend zijn. Tevens vragen wij uw begrip voor deze uitzonderlijke noodmaatregelen.

Nu de komende zondag de erediensten afgelast worden betekent dit ook dat de inkomsten zullen verdwijnen. Dit zal al snel zo'n € 7.000 per zondag zijn. Uitgaande van voorlopig vier zondagen betekent dit dus een verwacht tekort van € 28.000!

Diverse gemeenteleden hebben gevraagd of zij in de bijzondere omstandigheden toch hun bijdrage (collecte) kunnen geven. De diaconie waardeert dit enorm en heeft de volgende mogelijkheden gerealiseerd.

Afgelopen zomer stond de politiek in vuur en vlam om voor de komende jaren een plaats voor de Evangelisatietent op de haven te garanderen. Er was een algemene verontwaardiging over het feit dat er na 22 jaren in 2019 geen vergunning verleend werd. De reactie, dat de Evangelisatietent een plaats op de Urker haven moet hebben, kwam van alle kanten. We hebben dat als hartverwarmend ervaren.

De samenwerking met Het Leger des Heils afgelopen jaar was fijn. Maar we merkten toch wel dat een gebouw drempels heeft. Wij willen er vooral zijn voor die mensen die hun voeten niet over de drempel van de kerk zetten. Daarom werken we bij voorkeur vanuit een tent. En uiteraard ontvangen we ook graag kerkgangers waarmee we vaak goede en bemoedigende gesprekken hebben.

De tent zal er D.V. weer staan in week 30 en 31(20-7 t/m 31-7) en uiteraard willen we ook weer zes weken lang folderen op de haven. Dit jaar zal er weer een tent op de haven komen, de toestemming is er. Nu zijn we nog op zoek naar mensen die ons willen helpen met de voorbereidingen. Er zijn veel zaken die geregeld moeten worden en misschien is het ook tijd voor iets nieuws.

Deze week worden een tweetal leuke en bijzondere activiteiten georganiseerd in de gemeente. Doet u mee? 

Aanstaande woensdagmorgen (11 maart) zal er weer een koffiemorgen gehouden worden voor alle zusters (en belangstellende broeders) van de gemeente. Gemeentekring De Schakel zal dan stilstaan bij het thema rond de vervolgde Christenen. De koffiemorgen begint om 09.30 uur in de Maranathakerk. Meer info: Klik hier. Donderdag wordt een heus stamppotbuffet georganiseerd. Dit wordt gedaan om de actie van CGK Vrouw te ondersteunen. Het buffet begint om 18.00 uur in de Maranathakerk. Meer info: klik hier. 

Tot slot wordt u gewezen op het gebedsuur wat aanstaande donderdag wordt georganiseerd. Samen de handen vouwen voor evangelisatie, zending en de noden in de gemeente. 

Dagelijks Woord

  • Mijn hart springt van vreugde op in den HEERE; mijn hoorn is verhoogd in den HEERE; mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden; want ik verheug mij in Uw heil. Er is niemand heilig, gelijk de HEERE; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze God! Maakt het niet te veel, dat gij hoog, hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan; want de HEERE is een God der wetenschappen, en Zijn daden zijn recht gedaan. -- 1 Samuel 2:1-3