Donderdag 20 Januari 2022
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Urk-Maranatha nodigt u hartelijk uit voor de afscheidsdienst van onze predikant.

Je kent het wel: je leest graag een boek. Eenmaal gelezen verdwijnt het geschrift in een boekenkast op zolder. Vaak staat het boek daar dan jaar-in, jaar-uit stof te verzamelen. Jammer toch? Zou het daarom niet geweldig zijn deze goede boeken met rijke inhoud opnieuw in omloop te brengen en andere lezers mee op te bouwen? En wat als de boeken verkocht zouden worden en hiermee het werk van de Fakkel Emmeloord geholpen zou worden?

Na een jaar waarin veel van ons gemeentelijke leven werd beperkt door maatregelen die getroffen waren zijn we blij en dankbaar dat we dit seizoen weer met frisse moed kunnen starten. Verschillende commissies hebben voor jong en oud een overzicht gemaakt van alle verenigingen die onze gemeente kent.

Bezoekt u of bezoek jij ook al een van deze vereniging? Dit is een wezenlijk onderdeel van ons gemeenteleven waar we naast de erediensten met elkaar het Woord mogen openen en onderzoeken om zo elkaar te versterken/vertroosten voor het aangezicht van God.

Na het overlijden van een dierbare zul je een manier moeten vinden om door te gaan met je eigen leven. Dóórleven door te doorléven.

Het is belangrijk om verdriet ruimte te geven. Verlies is niet iets dat je verwerkt of een plekje kunt geven. Het wordt een onderdeel van je leven. Maar hoe doe je dat dan in een drukke maatschappij waarin alles maakbaar en oplosbaar lijkt? Hoe laat je het verlies integreren in je leven?

Wie volwassen wordt, moet op allerlei gebied keuzes maken en zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat is in de kerk niet anders. De Heere vraagt ook van jou je persoonlijk antwoord op Zijn roepstem. Een roepstem die al begon bij je doop en die je sindsdien vele malen en op allerlei manieren hebt kunnen vernemen. 

Stel jezelf eens de vraag of je je het wel kunt permitteren om zonder God door het leven te gaan? Is het geen zonde als je God zo lang laat wachten?

In het nieuwe seizoen zal het naar verwachting weer mogelijk zijn om zonder al te veel beperkingen samen te komen als vereniging of Bijbelstudiekring.

Ten behoeve van het verenigingsleven schreef ik een aantal Bijbelstudies, waarvan er nog twee beschikbaar zijn.

Dagelijks Woord