Zaterdag 31 Juli 2021
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

 Een tijdje geleden is een grondige verbouwing uitgevoerd in de Schuilplaats. Met dit artikel willen we jullie een inkijkje geven in het uiteindelijke resultaat en dat mag er zijn. We zijn blij en dankbaar dat de verbouw voorspoedig is gegaan en de foto's spreken voor zich.

UPDATE 09-10-2020

Geachte broeders en zusters van de Maranathagemeente,

Afgelopen dinsdagavond hebben we u via de website geïnformeerd over het crisisberaad van Kerkenraad Algemene Zaken (KAZ). Dit beraad was nodig om het volgende dringende advies te wegen wat afgelopen maandagmorgen gegeven was door de minister van Justitie:

Ook dit winterseizoen heeft de werkgroep verenigingen een gids samengesteld van alle verenigingen voor volwassenen die onze gemeente rijk is en nodigt ieder van harte uit een vereniging te bezoeken.

Klik hier voor het overzicht

Vanwege de corona crisis is er dit jaar gekozen om de verenigingengids alleen via de website uit te brengen. Mede door de corona maatregelen is er weinig zaalruimte beschikbaar in de kerk. Veel verenigingen hebben hierom een andere vergaderlocatie moeten zoeken. Doordat dit veel tijd vergde was het niet mogelijk om in een korte tijd een gids te laten drukken en te verspreiden onder de gemeente.

Als werkgroep willen we nieuwe leden niet ontmoedigen om zich bij een vereniging aan te sluiten. Toch lijkt het ons raadzaam om zoveel mogelijk eerst contact te zoeken met de verenigingsleiders over de beschikbare ruimte.

Aan de start van het winterseizoen hebben de predikanten en de pastoraal jongerenwerker een brief gestuurd aan alle jongeren van de gemeente. Deze brief zal zondag na de diensten uitgedeeld worden. Net zoals de kinderen ook iets overhandigd krijgen! Ouders wilt u uw kinderen wijzen op de brief? 

Klik hier om de brief in te zien. 

Klik hier om de vragen van de preekbespreking in te zien. 

Hieronder kunt u ook de begintijden van de catechisaties en verenigingen zien. 

Voor het nieuwe seizoen Winteravondlezingen heeft de commissie Winteravondlezingen (WAL) gekozen voor het thema 'de wedergeboorte'. In een zestal lezingen zal dit thema worden uitgediept door prof.dr. A. Baars.Na de eerste lezing kunnen er ook vragen worden ingediend en deze worden dan op de eerstvolgende lezing behandeld.

Vanwege de Corona maatregelen dient u zich aan te melden via de website van de kerk (volgt binnenkort). U krijgt daarna een uitnodiging (let wel; vol is vol). Als u geen uitnodiging krijgt kunt u meekijken/luisteren via een livestream. De avonden vinden plaats in kerkgebouw 'De Schuilplaats' en deze beginnen om 20:00 uur en hebben de volgende indeling:

DV zondag 4 oktober zal in het teken staan van de start voor het nieuwe wintersei-zoen. Dat betekent dat op 5 oktober de catechisaties weer starten. In dit artikel vertellen we u meer over het waarom, hoe, waar en wanneer.

Aanleiding
In het jeugdpastoraat staan en stonden we voor een aantal vragen:
1. Hoe creëer je omzien naar álle jongeren?
2. Hoe kun je pastoraal omzien integreren in bestaand jeugdwerk (cateche-se/ vereniging)?
3. Corona maatregelen; hoe kunnen we samenkomen als 1,5 meter afstand nodig is tussen de catechisanten in het nieuwe seizoen?
Bovenstaande vragen waren voldoende redenen om een werkgroep in het leven te roepen die hiermee voor de zomer aan de slag is gegaan.

Dagelijks Woord

  • Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen; Denwelken ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. -- Job 19:25-27