Zaterdag 31 Juli 2021
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

Op deze website vindt u allerhande informatie over onze gemeente. Zo ook het preekrooster. De preekvoorziener, br. M. Westerink, heeft dit rooster weer actueel gemaakt. 

Het rooster vindt inzien? Klik hier.

De vakantieperiode is weer voorbij en het verenigingsseizoen komt dus in beeld. Het afgelopen seizoen is abrupt gestopt door de Coronacrisis. En er zijn nog steeds maatregelen van kracht. Dat betekent dat het niet mogelijk is om alle volwassen verenigingen/ Bijbelstudiegroepen in te delen zoals dat eerder het geval was. Niet alleen door de RIVM-maatregelen, maar ook door de nieuwe catechisatioemethode voor de jeugd. 

Zelf op zoek naar alternatieve ruimte
We willen dan ook de leiding en leden oproepen om andere opties te overwegen en te zoeken. Hierbij zou je kunnen denken aan ruimtes in boxen, kantines, verenigingsgebouwen, thuis (met inachtneming van de regelgeving). Ook zou u kunnen uitwijken naar een andere dag of tijdstip. Graag zien we ook andere ideeën tegemoet om te kunnen delen met andere verenigingen/ Bijbelstudiegroepen om zo dienstbaar naar elkaar te zijn.

Startdatum winterseizoen

In deze tijd van corona-maatregelen beziet de diaconie welke maatregelen genomen moeten worden. Of welke maatregelen verruimd kunnen worden. 

Hogere bezetting kerken als instructies opgevolgd worden
In alle kerkgebouwen wordt momenteel gezocht naar de maximale bezetting per dienst om u meer keren in de gelegenheid te stellen de kerkdienst te bezoeken. Voor komende zondag zullen dan ook meer leden uitgenodigd worden. Het zal naar verwachting dan ook wat voller worden in de kerkgebouwen. We willen u dan ook vriendelijk, maar wel wat dringender, vragen de instructies goed te volgen en het kerkgebouw vanaf het voorste gedeelte van de kerk te vullen. Als diakenen zullen we er ook wat stringenter op toezien en u zoveel mogelijk naar uw zitplaatsen begeleidingen. Het zou ook helpen wanneer gezinnen met kinderen wat vroeger naar de kerk komen. Mogen we op uw medewerking in deze bijzondere tijden rekenen?

Collectebonnen voor zendingsbusjes online te bestellen

Vanaf zondag 30 augustus is het voor kerkgangers van de Immanuelkerk weer mogelijk om kinderen naar de crèche te brengen. Kinderen tot 8 jaar mogen gebracht worden. Er zullen 2 leidsters aanwezig zijn in de crèche.

Ouders worden verzocht na de dienst in de kerkzaal te blijven wachten totdat de kerkzaal leeg is. Daarna kunnen ouders hun kind(eren) ophalen. Dit om opstoppingen in de hal te voorkomen.

In eerste instantie zal 30 augustus en 6 september de crèche alleen open zijn in de Immanuelkerk. Daarna zal geëvalueerd worden of de crèches in de andere kerkgebouwen ook weer open kunnen. 

De KinderBijbelClub voor de kinderen van het AZC Luttelgeest wordt al bijna 10 jaar elke week gehouden. Omdat de organisatie op dit moment een tekort heeft aan volwassenen die leiding kunnen geven aan de club gaan ze noodgedwongen over naar 1 x per 14 dagen. In januari willen ze graag weer op elke zaterdagmiddag een clubmiddag houden voor de kinderen.

En daarom zoekt de organisatie vrijwilligers met passie en betrokkenheid voor dit werk. Je komt in een positief team. We werken met de methode wereldnieuws van de stichting Gave en vallen onder verantwoordelijkheid van de interkerkelijke stichting Kerk en Vluchteling.

Heb jij het verlangen om de kinderen van het AZC meer over de Heere Jezus te vertellen? Heb jij een warm hart voor kinderen in een extra kwetsbare situatie? En ben je minstens 1 x per maand op zaterdagmiddag beschikbaar? 

Nu tijdens de erediensten niet gecollecteerd wordt kan dit via de digitale weg. De diaconie heeft de volgende mogelijkheden gerealiseerd.

Dagelijks Woord

  • Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen; Denwelken ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. -- Job 19:25-27