Donderdag 20 Januari 2022
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

Met grote dankbaarheid kunnen we als kerkenraad u meedelen dat d.s. W.A. Capellen het uitgebrachte beroep van onze gemeente heeft mogen aannemen. We zijn blij en dankbaar met dit verheugende bericht voor onze gemeente maar denken tegelijkertijd ook aan de gevolgen dat dit besluit heeft voor de gemeente van Noordeloos.

Hart Voor Christenen (HVC) is een organisatie die opkomt voor christenen in nood. Ook binnen onze gemeente is er een werkgroep voor deze organisatie die bij deze een oproep doen binnen onze gemeente om hulp te bieden. Open dit artikel om te zien hoe hulp geboden kan worden.

Namens onze Maranatha gemeente mag ik als Jongerenpastor betrokken zijn bij KSG. KSG staat voor Kerk, School en Gezin. Deze interkerkelijke werkgroep ontwikkelt verschillende materialen en projecten rondom Gods Woord voor gezinnen (kinderen en jongeren) in samenspraak met verschillende scholen. 

De catechisatie zal tijdens de Lock-down online doorgaan. Open dit artikel om de werkwijzen en lesinhoud te bekijken.

We bidden of God ook deze vormen wil zegenen. Dat het onderwijs van Deze Koning harten mag raken en bovenal ons mag oefenen in afhankelijkheid.

Met betrekking tot de stemming over het voorgenomen beroep op ds. W.A. Capellen deelt de kerkenraad u het volgende mee: Er zijn 358 stemmen uitgebracht. Hiervan waren 338 stemmen voor (94%) en 21 stemmen tegen het beroep. De kerkenraad is verheugd over de uitslag van de stemming.

UPDATE 17-12-2020 

Waar we vorige week in een situatie zaten waarbij we voorzichtig weer vooruit konden zien en voor de langere termijn een concept routekaart hebben bepaald voor onze gemeente is de situatie op dit moment weer heel anders door de onverwachte lockdown die afgelopen maandag is bekend gemaakt. 

Dagelijks Woord