Dinsdag 19 Oktober 2021
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

UPDATE 09-10-2020

Geachte broeders en zusters van de Maranathagemeente,

Afgelopen dinsdagavond hebben we u via de website geïnformeerd over het crisisberaad van Kerkenraad Algemene Zaken (KAZ). Dit beraad was nodig om het volgende dringende advies te wegen wat afgelopen maandagmorgen gegeven was door de minister van Justitie:

Aan de start van het winterseizoen hebben de predikanten en de pastoraal jongerenwerker een brief gestuurd aan alle jongeren van de gemeente. Deze brief zal zondag na de diensten uitgedeeld worden. Net zoals de kinderen ook iets overhandigd krijgen! Ouders wilt u uw kinderen wijzen op de brief? 

Klik hier om de brief in te zien. 

Klik hier om de vragen van de preekbespreking in te zien. 

Hieronder kunt u ook de begintijden van de catechisaties en verenigingen zien. 

Voor het nieuwe seizoen Winteravondlezingen heeft de commissie Winteravondlezingen (WAL) gekozen voor het thema 'de wedergeboorte'. In een zestal lezingen zal dit thema worden uitgediept door prof.dr. A. Baars.Na de eerste lezing kunnen er ook vragen worden ingediend en deze worden dan op de eerstvolgende lezing behandeld.

Vanwege de Corona maatregelen dient u zich aan te melden via de website van de kerk (volgt binnenkort). U krijgt daarna een uitnodiging (let wel; vol is vol). Als u geen uitnodiging krijgt kunt u meekijken/luisteren via een livestream. De avonden vinden plaats in kerkgebouw 'De Schuilplaats' en deze beginnen om 20:00 uur en hebben de volgende indeling:

DV zondag 4 oktober zal in het teken staan van de start voor het nieuwe wintersei-zoen. Dat betekent dat op 5 oktober de catechisaties weer starten. In dit artikel vertellen we u meer over het waarom, hoe, waar en wanneer.

Aanleiding
In het jeugdpastoraat staan en stonden we voor een aantal vragen:
1. Hoe creëer je omzien naar álle jongeren?
2. Hoe kun je pastoraal omzien integreren in bestaand jeugdwerk (cateche-se/ vereniging)?
3. Corona maatregelen; hoe kunnen we samenkomen als 1,5 meter afstand nodig is tussen de catechisanten in het nieuwe seizoen?
Bovenstaande vragen waren voldoende redenen om een werkgroep in het leven te roepen die hiermee voor de zomer aan de slag is gegaan.

Aan het einde van het seizoen hebben de medewerkers van de Studio Schuilplaats besloten om hun werkzaamheden te beëindigen. In een vorig kerkblad heeft de kerkenraad zijn waardering uitgesproken voor het vele werk wat deze vrijwilligers gedurende vele jaren voor onze gemeente hebben willen doen.

De diverse taken zijn inmiddels onderverdeeld bij nieuwe vrijwilligers. Voor de wekelijkse uitzending van de kerktelefoon worden echter nog vrijwilligers gezocht. Tijdens deze uitzendingen werden psalmen en geestelijke liederen ten gehore gebracht en verzorgde een ambtsdrager een meditatie.

Wilt u op deze manier een bijdrage leveren aan de verspreiding van het Woord van God onder met name ouderen? Neem dan contact op met br. Andries Brands, telefoon 06-236 377 05 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aan het begin van ieder winterseizoen wordt een jeugdgids uitgebracht. Zo ook dit jaar. Het thema van dit jaar is "Thuis in het geloof!" Als gevolg van de RIVM-maatregelen en de diverse bijzondere kerkdiensten is de start van het winterseizoen 2020 op DV zondag 04 oktober 2020

De redactiecommissie van de Jeugdraad heeft opnieuw een prachtig mooie jeugdgids afgeleverd met mooie en aansprekende artikelen. Deze is samen met het kerkblad verspreid onder de leden. Klik hier voor de uitgave 2020. Wil je de vorige edities nog eens doornemen? Deze zijn te downloaden via het menu onderaan deze pagina (via 'Kerkelijke uitgaven')

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13